Thiết bị phân tích thử nghiệm máy cắt TM1800-Megger

Hợp bộ thử nghiệm máy cắt TM1800

  • Phân tích tất cả các phép thử máy cắt (Tiếp xúc, Chụp sóng máy cắt,..)
  • Tích hợp đo lường First trip và Online
  • Phần mềm CABA Local dễ dàng sử dụng
  • Kết hợp đo điện trở động OLTC
  • Thiết bị chắc chắn và tin cậy

Liên hệ: 0945.928.833

Contact Me on Zalo
0945.928.833