MVCT Megger-Thiết bị thử nghiệm CT VT chính hãng

  • Thử nghiệm toàn diện các phép đo VT (cách điện, tỉ số, độ lệch pha, điện trở cuộn dây)
  • Tích hợp khả năng thử CT (tỉ số, một chiều, từ hóa,..)
  • Điểm  từ hóa CT tới 30kV
  • Dễ dàng sử dụng và tiết kiệm thời gian trong 1 lần thử nghiệm
  • Tích hợp thử cách điện DC lên đến 1kV

Liên hệ: 0945.928.833

Dịch vụ Thí nghiệm Máy biến điện áp

Contact Me on Zalo
0945.928.833