Máy thử điện áp đánh thủng điện môi dầu cách điện OTS

  • Trực tiếp phát hiện sự cố đầu ra dòng điện và điện áp
  • Tự động đo lường nhiệt độ dầu
  • Có thể điều chỉnh khoảng cách điện cực và khóa vị trí
  • Vận hành bằng pin hoặc nguồn điện lưới
  • Thiết bị di động nhẹ, dễ di chuyển

Liên hệ: 0945.928.833

Contact Me on Zalo
0945.928.833