Hệ thống giám sát Phóng điện cục bộ di động GISmonitor Portable

  • Là một thiết bị di động đo Phóng điện cục bộ trên thiết bị đóng cắt bằng GIS
  • Thu nhận PD thời gian thực song song trên tối đa 40 lênh
  • Kết hợp Ăng ten loại bỏ nhiễu

Liên hệ: 0945.928.833

Contact Me on Zalo
0945.928.833