LBLENERGY cung cấp các dịch vụ Thí nghiệm điện ( Lắp mới, định kỳ) nhà máy Điện mặt trời, điện gió, trạm biến áp. Kiểm định điện theo TT33-2015 BCT. Tư vấn giải pháp tối ưu hóa cho hệ thống điện; Cung cấp vật tư ngành điện. Phân phối thiết bị Thí nghiệm điện của Megger, DryKeep, Hightest…